Monterkarta för 20-21 maj 2022

Vi har satsat på att göra ett så kompakt och lättöverskådligt mässområde som möjligt. Avståndet mellan den södra entrén och restaurangområdet i den norra delen är cirka 450 meter.

Den gråmarkerade delen i mitten är själva flygbanan och därmed asfalterad, vilket gör det smidigt även för den som har någon form av rörelsehinder.

Kartan visar bokade monterplatser den 12 maj.