Monterkarta 2020

2020 års mässområde är i stort identisk med 2018 – men med ett stort undantag. I den norra änden har vi förändrat och förlängt gångstråket vilket innebär att vi nu säkerställer ett mycket bra publikflöde även allra ”högst upp” på mässområdet.

På monterkartan lägger vi löpande in de företag som anmält sig till mässan den 15-16 maj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mässområdet med utställare som det såg ut 2018