Monterkarta 2020

2020 års mässområde är i stort identisk med 2018 – men med ett stort undantag. I den norra änden har vi förändrat och förlängt gångstråket vilket innebär att vi nu säkerställer ett mycket bra publikflöde även allra ”högst upp” på mässområdet.

Kartan visar de företag/montrar som var bokade i mitten av mars – i samband med att mässan flyttades fram från 15-16 maj till 25-26 september.

En uppdatering kommer att göras preliminärt i mitten av maj, därefter uppdateras kartan fortlöpande fram till den 25-26 september.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mässområdet med utställare som det såg ut 2018