Karlskoga Karlskoga flygplats
17-18 Maj 2024 fredag 9-17, lördag 9-16
Mötesplatsen För skogsbruk och skogstransport

För femte gången – välkommen den 17-18 maj 2024

En mässa för skogsnäringen  – på rätt plats på kartan!

För femte gången genomförs 2024 denna väl strategiskt förlagda branschmässa till en av våra mer skogsintensiva regioner – Värmland och Karlskoga.

Oerhört många som har sin försörjning från skogen, når utställningsområdet med bil endast på några få timmar.

Mässan som genomfördes första gången 2014 blev omedelbart en succé med långväga besökare från hela landet.

Den 17-18 maj 2024 är det åter dags för Skogsmaskindagarna,  en av landets största och viktigaste mötesplatser för svensk skogsnäring.

 

I samarbete med: 

Bild 3, karta