Monterkarta 2024

Det ska vara smidigt att gå på mässa. Vi har därför satsat på att göra ett så kompakt och lättöverskådligt mässområde som möjligt. Avståndet mellan entrén och den norra delen med restaurangområdet är cirka 550 meter.

Den gråmarkerade delen i mitten är själva flygbanan och därmed asfalterad, vilket gör det smidigt även för den som har någon form av rörelsehinder.

Kartan visar mässområdet där bokade monterplatser fram till den 7 maj har ritats in.