Monterkarta 2024

Det ska vara smidigt att gå på mässa. Vi har därför satsat på att göra ett så kompakt och lättöverskådligt mässområde som möjligt. Avståndet mellan den södra entrén och den norra delen med restaurangområdet är cirka 600 meter.

Den gråmarkerade delen i mitten är själva flygbanan och därmed asfalterad, vilket gör det smidigt även för den som har någon form av rörelsehinder.

Kartan visar mässområdet där bokade/prelbokade monterplatser fram till och med 29 november har ritats in