Välkommen – här är årets monterkarta!

Här nedan ser du hur utställningsområdet ser ut och var de olika företagen har sina montrar.

Vi har satsat på att göra ett så kompakt och lättöverskådligt mässområde som möjligt. Avståndet mellan den södra entrén och den norra är 550 meter.

Den gråmarkerade delen i mitten är själva flygbanan och därmed asfalterad, vilket gör det smidigt även för den som har någon form av rörelsehinder.

Övriga vägar som Restauranggatan och själva restaurangområdet är belagt med träflis.