Tider och annat bra att veta inför

den 18-19 maj 2018

 

Mässkansli – anmäl er vid ankomst

När ni anländer till mässan ber vi er att ni anmäler er och checkar in, i vårt mässkansli. Här får ni hjälp med alla praktiska detaljer, ni erhåller utställarkort, p-biljetter, får uppgift vem ni ska vända er till för att få hjälp med lossning och så vidare.

Mässkansliet kan ni alltid kontakta för att få svar på och hjälp med olika frågor.

Öppettider mässkansli

Onsdag              08.00-17.00

Torsdag             07.00-17.00

Fredag               06.00-17.30

Lördag               07.00-21.00

 

Inflyttning – monterbyggnation

Tider för inflyttning och monterbyggnation är följande;

Onsdag 16 maj 08.00-20.00

Torsdag 17 maj 08.00-20.00

Eventuella beställda tält, flis, flaggstänger med mera kommer om inget annat överenskommits att vara på plats senast onsdagen den 16 maj klockan 13.00

Monterbyggnadskort för personal som arbetar med monterbyggnation under onsdag och torsdag behövs ej.

 

Leverans av material till mässan

Gods som ska ställas ut på mässan, maskiner, vagnar med mera, tas emot onsdag-torsdag 16-17 maj.

Hjullastare för kostnadsfri hjälp med lossning finns på plats båda dessa dagar klockan 08.00-17.00.

Vid tyngre, mer än 4 ton, och/eller mer komplicerade lossningar ber vi er att ta kontakt med oss senast måndagen den 14 maj så att vi får möjlighet att planera för en bra lösning.

Tidigare leveranser;

Leverans av mindre gods på pall kan ske från och med måndagen den 14 maj. Godset tas då om hand och förvaras i låst hangar på området fram till dess att ni anländer.

Eventuell övrig större och tyngre utrustning/maskiner som ankommer redan under måndagen eller tisdagen kan placeras på tillfällig plats utomhus vid hangarområdet (olåst och obevakat område).

Vid tidiga godsleveranser ( måndag-tisdag 14-15 maj ) önskar vi telefonavisering eller SMS i god tid innan ankomst till: 0766-20 83 73 (Lennart)

 

Leveransadress

Skogsmaskindagarna

Karlskoga Flygplats

Hangarvägen 3

691 35  Karlskoga

 

Utflyttning

Lördag 18 maj 16.00 -21.00

Söndag 19 maj  STÄNGT

Måndag 20 maj 07.00-16.00

Kostnadsfri hjälp med lastning med hjullastare ute på mässområdet vid dessa tider finns att tillgå.

Gods på pall som ska hämtas med bil under måndagen körs in under lördagskvällen och förvaras i låst hangar.

Alla maskiner och övrigt material ute på själva mässområdet måste vara avhämtat/flyttat senast kl 16 under måndagen. Det får inte under några omständigheter stå kvar något på eller bredvid flygbanan efter måndagen eftersom flygtrafiken ska återupptas.

Däremot kan maskiner och utrustning mellanlagras fram till tisdag eftermiddag på själva hangarområdet. Hjälp med förflyttningar från mässområde till mellanlagring på hangarområdet samt eventuell hjälp med lastning debiteras (personal och maskinkostnader).

 

Märkning och fraktsedlar

Var mycket noga med att märka allt gods som ska hämtas och att ifyllda fraktsedlar finns med.

 

Respektera stängningstiderna

Mässan håller öppet till klockan 17.00 fredagen respektive 16.00 lördagen.  Fram till dess att det av största vikt med hänsyn till alla betalande besökare och övriga utställare att montern är öppen och bemannad.

Av samma anledning, men också av säkerhetsskäl, är det inte tillåtet att påbörja utflyttning/trafik inne på mässområdet förrän efter det att mässan stängt för dagen.

 

El

För alla som beställt elanslutning finns el tillgänglig följande tider;

Torsdag 17 maj                             09.00-17.30

Fredag 18 maj                               08.00-17.30

Lördag 19 maj                               08.00-16.30

OBS! Egen skarvsladd om minst 25 meter krävs för att vara garanterad anslutning.

 

Utställarkort – parkeringsbevis

Erhåller ni i samband med att ni checkar in på vårt mässkansli.

 

Matservering dagtid – snabbfil för alla utställare

Det finns en eller flera ”snabbfilar” för att alla utställare så snabbt som möjligt ska komma åt och äta.

Under torsdagen den 17/5  (monterbyggnationsdag)  kommer det också att finnas mat och dryck att tillgå på området.

 

Parkering av fordon

Det finns ett flertal utställarparkeringar. Ambitionen är att ingen ska behöva ha sin bil mycket längre från sin monter än några hundra meter – många kan ha bilarna parkerade i direkt anslutning till sin monter.

I samband med incheckning blir ni visade vilken av p-platserna ni lämpligast använder.

 

Bevakning

Området bevakas kvälls och nattetid onsdag – måndag samt under hela söndagen av Q-security bevakning.

 

Sjukvård

Hjärtstartare och sjukvårdskunnig personal finns på området under båda mässdagarna. Sjukvårdstältet återfinns vid restaurangområdet.

 

Försäkring

Varje utställare svarar själva för sina försäkringar. Mässarrangören Looping Event AB ansvarar inte för eventuella stölder eller skador på utställares fordon, utrustning, maskiner eller varor.

 

Säkerhet – anmäl demokörning

Utställare ansvarar för säkerheten i sin egen monter och att produkter eller aktiviteter inte orsakar skador på personer eller egendom. Vi ber er att anmäla alla former av tänkta demokörningar i samband med incheckning på mässkansliet.

 

Mobiltäckning – internet

Mottagningsförhållandena och kapaciteten på området bedöms vara mycket goda. Mässan genomfördes utan några störningar 2016. Någon wifi-uppkoppling finns inte att tillgå.

Alla bör dock vara medvetna om att internetuppkoppling – teletrafik kan drabbas av störningar vid stort besökarantal/hög belastning.

 

Övernattning / boende på området

Det går bra för utställare att övernatta i egen husbil eller husvagn på området. Det kommer att finnas möjlighet att hämta vatten, ordinarie mässtoaletter kan användas. Duschmöjligheter saknas.

Övernattning på området är kostnadsfritt, men ska anmälas i samband med incheckningen då ni också får hjälp med var ni lämpligast kan placera husbilen-husvagnen.

 

Eget mässtält – måste förankras med egna tyngder

Eftersom mässan är förlagd på en flygplats innebär det att det kan blåsa ganska så kraftigt. Har ni inte bokat tält via oss, utan har eget, tänk på förankringen. Det är inte möjligt/tillåtet för utställare som står i mittgången att använda dubbar eller liknande i asfalten. I dessa fall måste ni säkra tälten med egna rejäla tyngder.

 

Vid mässdagarna, undvik köer – kom i tid

Erfarenheten visar att många besökare är morgonpigga och kommer tidigt. För att ni som utställare inte ska fastna i eventuella köer – planera och kom i god tid innan mässan öppnar.

 

Mässan håller öppet för besökare

Fredag 18 maj                              09.00-17.00

Lördag 19 maj                              09.00-16.00

Entré;

1 dag  200:- , 2 dagar 360:-     (betala med kontant, kort eller swish)

Fri parkering

Barn och ungdomar upp till och med 15 år i vuxens sällskap går in gratis

 

Frågor?

Kontakta Sten Lilja , [email protected]  0721 67 35 67 eller Tina Tedenlid, [email protected]  0708 12 29 58