Mässområdet 2018

2018 öppnas en entré i norra delen av utställningsområdet. Även ”infarten” till Restauranggatan har gjorts större och tydligare.