Mässområdet 2018

Kartan visar hur mässområdet är uppbyggt 2018. Nytt för 2018 är att en entré öppnas i norra delen av utställningsområdet. Bland annat har också ”infarten” till Restauranggatan gjorts större och tydligare.

Utställare som deltog 2016 (se undre karta) har förtur till samma monterplatser vid bokning senast fredagen den 22 september.

Monter och utställarkarta 2016

smd monterkarta 16-05-23