Karlskoga Karlskoga flygplats
18-19 maj 2018 Fredag - lördag 9-16
Årets mötesplats För skogbruk och skogstransport

En mässa för skogsnäringen  – på rätt plats på kartan!

I juni 2016 genomfördes för andra gången SkogsMaskindagarna. En branschmässa strategiskt förlagd till en av våra mer skogsintensiva regioner – Värmland och Karlskoga.

Oerhört många som har sin försörjning från skogen, når utställningsområdet med bil endast på några få timmar.

Mässan blev åter en stor succé med nära 200 utställare och 5.200 besökare.

SkogsMaskindagarna återkommer den 18-19 maj 2018.

Bild 3, karta